Vizyon, Misyon, Kalite Politikamız ve Değerlerimiz.
27 Haziran 2018

Vizyonumuz; Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

Misyonumuz; İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

Kalite Politikamız; Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hizmet sunum şartlarımızın hasta ve çalışanların görüşleri doğrultusunda belirlendiği, sürekli iyileştirilen, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir performans anlayışıyla, hasta haklarına saygılı, güvenilir, çevreye duyarlı, kaliteli ve verimli ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunu sağlamaktır.

Değerlerimiz:

 Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde güvenilir; sağlıklı yaşam ortağı olmak,
 Kurum kültürümüzde; ben değil biz olmak,
 Hizmetlerimizde; hasta - çalışan değil; insan odaklı olmak,
 İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık,
 Hasta ve çalışan memnuniyetini beklentilerin üzerine taşımak,
 Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık,
 Çevresel bilinç, kültürel ve manevi değerlere saygı,
 Güler yüzlü ve yardımsever personel olmak, temel değerlerimizdir.