Antibiyotik Kontrol Ekibi
19 Ağustos 2021

  • Komite Başkanı  - Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

  • İdari ve Mali İşler Müdürü - Mesut PELTEK

  • Kalite Yönetim Direktörü - Güner KURTULUŞ

  • Antibiyotik Kontrol Ekibi Sorumlu Diş Hekimi - Dt. Özgür KELEŞ.jpg

  • Farmakovijilans Sorumlusu - Dt. Ertan Bünyamin AVANOĞLU.jpg

  • İlaç ve Tıbbi Sarf Birim Sorumlusu - Soner APAK

  • Enfeksiyon Birim Sorumlusu - Akile KAHYAOĞLU