Kırmızı Kod Ekibi
20 Ağustos 2021

  • İdari ve Mali İşler Müdürü - Mesut PELTEK

  • Kalite Yönetim Direktörü - Güner KURTULUŞ

  • Sivil Savunma Birim Sorumlusu - Fatma GÜRBÜZ

  • Teknik Birim Sorumlusu - Halil İNCEOĞLU

  • Güvenlik Amiri - Mustafa ÇANKIR