Mavi Kod Ekibi
18 Nisan 2023


Mavi Kod Ekibi


Adı Soyadı

Görevi

Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

Başhekim(Komite Başkanı)

Dt. Ali İNCEKARA

Mavi KodSorumlu Hekimi(Asil Üye)

Dt. Çiğdem ÇÖMLEKÇİ

Mavi Kod Sorumlu Hekimi (Yedek Üye)

Güner KURTULUŞ

Kalite Yönetim Direktörü(Komite Üyesi)

Emin DALLI

Sağlık Memuru

(Asil Üye)

Evren DEMİRALAY

Sağlık Memuru(Yedek Üye)

Melek ALPŞEN

Veri Hazırlama veKontrol İşletmeni(Sekreterya)