Hasta ve Çalışan Dilek, Öneri, Şikayet Değerlendirme Ekibi
20 Ağustos 2021

  • Komite Başkanı  - Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

  • İdari ve Mali İşler Müdürü - Mesut PELTEK

  • Kalite Yönetim Direktörü - Güner KURTULUŞ

  • Hasta Hakları Birim Sorumlusu -Sibel YÜNCÜ

  • Çalışan Hakları Güvenliği Birim Sorumlusu - Güner KURTULUŞ