Risk Değerlendirme Ekibi
20 Ağustos 2021

  • Başhekim (İşveren) - Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

  • İdari ve Mali İşler Müdürü  - Mesut PELTEK

  • Sorumlu Diş Hekimi  - Dt. Özgür KELEŞ

  • Çalışan Temsilcisi - Gençali YAVUZ

  • Kalite Yönetim Direktörü - Güner KURTULUŞ

  • Sivil Savunma Görevlisi - Fatma GÜRBÜZ

  • Radyoloji Sorumlu Tek. - Ömer ÇALMUK 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu - Merve GÖRMÜŞ