Risk Değerlendirme Ekibi
18 Nisan 2023Risk Değerlendirme Ekibi


Adı Soyadı

Görevi

Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

Başhekim(İşveren)

Murat KOCAPINAR

İdari ve Mali İşler Müdürü (Komite Üyesi)

Güner KURTULUŞ

Kalite Yönetim Direktörü (Komite Üyesi)

Dt. Ali İNCEKARA

Sorumlu Diş Hekimi (Komite Üyesi)

Gençali YAVUZ

Çalışan Temsilcisi (Komite Üyesi)

Akile KAHYAOĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu (Komite Üyesi)

Melek ALPŞEN

Sivil Savunma Birim Sorumlusu (Komite Üyesi)

Bahar CESUR

Radyoloji Sorumlu Tek. (Komite Üyesi)

Orhan ANGIN

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu