Bilgi Güvenliği Komitesi
20 Ağustos 2021

  • Komite Başkanı  - Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

  • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü (Komite Üyesi) - Mesut PELTEK

  • Kalite Yönetim Direktörü (Komite Üyesi) - Güner KURTULUŞ

  • Bilgi İşlem Birim Sorumlusu (Komite Üyesi) -  Orhan ANGIN

  • Teknik Birim Sorumlusu (Komite Üyesi) - Ramazan YILMAZ