Akılcı İlaç Ekibi
19 Nisan 2023
Akılcı İlaç Ekibi


Adı Soyadı

Görevi

Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

Başhekim (Komite Başkanı)

Murat KOCAPINAR

 

İdari ve Mali İşler Müdürü (Komite Üyesi)

 

Dt. Ertan Bünyamin AVANOĞLU

Farmakovijilans Sorumlusu

Güner KURTULUŞ

 

Kalite Yönetim Direktörü

(Komite Üyesi)

Soner APAK

İlaç ve Tıbbi Sarf Birim Sorumlusu