Beyaz Kod Ekibi
19 Ağustos 2021

  • Beyaz Kod Ekip Başkanı  - Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

  • İdari ve Mali İşler Müdürü - Mesut PELTEK

  • Çalışan Hakları Birim Sorumlusu - Güner KURTULUŞ

  • Çalışan Temsilcisi Diş Hekimi - Gençali YAVUZ

  • İş Salığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu - Merve GÖRMÜŞ

  • Acil Durum ve Afet Sorumlusu - Fatma GÜRBÜZ

  • Güvenlik Birimi Sorumlusu - Akile KAHYAOĞLU