Çalışan Güvenliği Komitesi
18 Nisan 2023Çalışan Güvenliği Komite Görevlendirmesi 

Bu komitenin çalışmalarından ve işleyişinden ‘Çalışan Hakları Birim Sorumlusu’ bizzat sorumlu olup üçer aylık dönemlerde komiteyi toplamakla yükümlüdür.

 

Adı Soyadı

Görevi

Dt. Hüseyin AKÇAOĞLU

Başhekim(Komite Başkanı)

Murat KOCAPINAR

İdari ve Mali İşler Müdürü(Komite Üyesi)

Dt. Ali İNCEKARA

Sorumlu Diş Hekimi (Komite Üyesi)

Güner KURTULUŞ

Kalite Yönetim Direktörü/Çalışan Hakları Birim Sorumlusu (Komite Üyesi)

Gençali YAVUZ

İş Yeri Çalışan Temsilcisi(Komite Üyesi)

Akile KAHYAOĞLU

Güvenlik Birimi/İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu (Komite Üyesi)